ถ้ำใต้บันไดศาลเจ้าพ่อดอยทอง

เป็นมุขปาฐะเล่าสืบต่อมาในชุมชน ในพื้นที่นี้มีนิทานถึงถ้ำกลางเมืองเชียงรายว่า ใต้ศาลเจ้าพ่อจอมทอง มีถ้ำ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ใต้พื้นที่เป็นบันไดทางขึ้นจากฝั่งถนนไกรสรสิทธิ์  ชาวบ้านเล่ากันว่า ปากถ้ำจะมีลักษณะเป็นรูโพรงที่สามารถมองเห็นเข้าไปยังด้านในของถ้ำภายในมีของมีค่า เช่น ถาดเงิน ถาดทอง เครื่องเงิน เครื่องทองเครื่องเงิน เครื่องทอง ชาวบ้านจะไปยืมเมื่อมีงาน  มีบางคนที่ยืม แล้วไม่นำไปส่งคืน ถ้ำนี้จึงปิดปากถ้ำเพื่อไม่ให้คนเข้าไปข้างใน