ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของชุมชนเมืองเก่าเชียงราย ย่านชุมชนดอยทอง ชุมชนราชเดชดำรงและชุมชนวัดพระแก้ว  เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงราย โดยกลุ่มดอยขนาดเล็กดังกล่าว ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ต่อเมืองเชียงราย มาตั้งแต่ยุคสร้างเมืองเชียงราย ในยุคของ      พญามังราย  มีพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างตามแต่ยุคสมัยขึ้นอยู่กับสภาพภูมิศาสตร์  ซึ่งจะขอกล่าวถึงความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของแต่ละพื้นที่เพื่อให้เข้าใจพื้นที่ ผู้คน และวัฒนธรรม อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความเข้าใจในเรื่องแนวทางการเสนอ แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรม   และสามารถนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของท้องถิ่นได้ในอนาคต

 • วัดพระแก้ว

  ชุมชนวัดพระแก้ว

  วัดพระแก้ว

  วัดพระแก้ว ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 19 หมู่ 1 ถนนไตรรัตน์ ใกล้กับศาลากลางจังหวัด ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 • วัดพระธาตุดอยจอมทอง

  ชุมชนวัดดอยทอง

  วัดพระธาตุดอยจอมทอง

  วัดพระธาตุดอยจอมทอง(หรือวัดพระธาตุดอยตอง ตามสำเนียงคนเชียงราย) ตั้งอยู่ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในวัดพระธาตุ 9 จอมของจังหวัดเชียงราย

 • สถูปดอยงำเมือง

  ชุมชนราชเดชดำรง

  สถูปดอยงำเมือง

  เป็นสถานที่สำคัญที่มีสถูปเจดีย์บรรจุพระอังคารของพ่อขุนเม็งรายมหาราชผู้ก่อตั้งเมืองเชียงราย อยู่ในเขตพื้นที่บริเวณชุมชนราชเดชดำรง

 • ศาลเจ้าพ่อดอยทอง

  ชุมชนวัดดอยทอง

  ศาลเจ้าพ่อดอยทอง

  ศาลเจ้าพ่อดอยจอมทองบนดอยจอมทองในปัจจุบัน ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2512

 • สะดือเมือง

  ชุมชนวัดดอยทอง

  สะดือเมือง

  (เสาหลักเมือง) เป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของการก่อตั้งชุมชนและเมือง สำหรับจังหวัดเชียงรายจะเรียกเสาหลักเมืองว่าเสาสะดือเมือง

 • พิพิธภัณฑ์ทหารมณฑลทหารบกที่ 37

  ชุมชนวัดดอยทอง

  พิพิธภัณฑ์ทหารมณฑลทหารบกที่ 37

  บ้านจอมพล ป.พิบูลสงคราม ตั้งอยู่ ณ ม่อนจอมพล อยู่กึ่งกลางระหว่างม่อนจอมทองกับม่อนจอมแว่ (ศาลากลางหลังเก่า) บนเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่

 • ข่วงหลวง เลี้ยงผีนาค

  ชุมชนวัดดอยทอง

  ข่วงหลวง เลี้ยงผีนาค

  เจี้ยผีนาค ซึ่งสืบทอดมาในท้องถิ่นปรากฏหลักฐานผ่านพิธีการเลี้ยงผีประจำเมืองเชียงราย ซึ่งเลี้ยงครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ. 2460

 • ท่าแพ

  ชุมชนวัดดอยทอง

  ท่าแพ

  ท่าเรือตั้งอยู่บริเวณน้ำกกสายหลักในอดีต มีเกาะอยู่ตรงกลางซึ่งชาวบ้านเรียกว่าเกาะมะตัน

 • ชุมชนวัดพระแก้ว

  วัดพระแก้ว

  วัดพระแก้ว ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 19 หมู่ 1 ถนนไตรรัตน์ ใกล้กับศาลากลางจังหวัด ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

  วัดพระแก้ว
 • ชุมชนวัดดอยทอง

  วัดพระธาตุดอยจอมทอง

  วัดพระธาตุดอยจอมทอง(หรือวัดพระธาตุดอยตอง ตามสำเนียงคนเชียงราย) ตั้งอยู่ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในวัดพระธาตุ 9 จอมของจังหวัดเชียงราย

  วัดพระธาตุดอยจอมทอง
 • ชุมชนราชเดชดำรง

  สถูปดอยงำเมือง

  เป็นสถานที่สำคัญที่มีสถูปเจดีย์บรรจุพระอังคารของพ่อขุนเม็งรายมหาราชผู้ก่อตั้งเมืองเชียงราย อยู่ในเขตพื้นที่บริเวณชุมชนราชเดชดำรง

  สถูปดอยงำเมือง
 • ชุมชนวัดดอยทอง

  ศาลเจ้าพ่อดอยทอง

  ศาลเจ้าพ่อดอยจอมทองบนดอยจอมทองในปัจจุบัน ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2512

   ศาลเจ้าพ่อดอยทอง
 • ชุมชนวัดดอยทอง

  สะดือเมือง

  (เสาหลักเมือง) เป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของการก่อตั้งชุมชนและเมือง สำหรับจังหวัดเชียงรายจะเรียกเสาหลักเมืองว่าเสาสะดือเมือง

  สะดือเมือง
 • ชุมชนวัดดอยทอง

  พิพิธภัณฑ์ จอมพล ป.

  บ้านจอมพล ป.พิบูลสงคราม ตั้งอยู่ ณ ม่อนจอมพล อยู่กึ่งกลางระหว่างม่อนจอมทองกับม่อนจอมแว่ (ศาลากลางหลังเก่า) บนเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่

  พิพิธภัณฑ์ จอมพล ป.
 • ชุมชนวัดดอยทอง

  ข่วงหลวง เลี้ยงผีนาค

  เจี้ยผีนาค ซึ่งสืบทอดมาในท้องถิ่นปรากฏหลักฐานผ่านพิธีการเลี้ยงผีประจำเมืองเชียงราย ซึ่งเลี้ยงครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ. 2460

  ข่วงหลวง เลี้ยงผีนาค
 • ชุมชนวัดดอยทอง

  ท่าแพ

  ท่าเรือตั้งอยู่บริเวณน้ำกกสายหลักในอดีต มีเกาะอยู่ตรงกลางซึ่งชาวบ้านเรียกว่าเกาะมะตัน

  ท่าแพ

ขอขอบคุณ อาจารย์นครินทร์ นํ้าใจดี ประธานแขนงวิชาการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม สํานักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ให้ข้อมูล รูปภาพ และคำแนะนำในการจัดทำเว็บไซต์ ย่านเมืองเก่าเชียงราย.ไทย แห่งนี้

แผนที่ตั้งย่านเมืองเก่าเชียงราย

ช่องทางติดต่อ