ศาลเจ้าพ่อดอยทอง

กลุ่มชาวจีนโพ้นทะเลที่เขามาอาศัยในเมืองเชียงราย มีความศรัทธาต่อเจ้าพ่อดอยจอมทองและมีบทบาทสำคัญในการบูรณปฏิสังขรณ์ เดิมศาลดังกล่าวประดิษฐานรูปปั้นสำริดซึ่งหล่อเป็นรูปนูนต่ำ ซึ่งเป็นรูปเคารพสำคัญซึ่งใช้ในพิธีการเลี้ยงผีพระเจ้าเจินเมือง ซึ่งเคยเลี้ยงในคุ้มหลวงเมืองเชียงราย ภายหลังเมื่อนำมาประดษฐานศาลบนวัดเจ้าพ่อดอยจอมทอง รูปเคารพหายไป กลุ่มชาวจีนในกรุงเทพ มีความศรัทธาสร้างรูปเคารพใหม่เป็นรูปแกะสลัก เจ้าพ่อเจ้าแม่ ขึ้นใหม่ ซึ่งชาวในเมืองเชียงรายมีความศรัทธาเคารพนับถือเจ้าพ่อดอยจอมทอง จึงได้ร่วม  ในปี พ.ศ.2512 รูปสลักองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่มีสภาพชำรุด เจ้าของโรงสี จั่วเฮงล้ง(โรงสีห้าแยก)จึงได้ขอบูรณะและได้มีการอัญเชิญแห่จากศาลเจ้าบนดอยจอมทองมายังศาลเจ้าในย่านตัวเมืองเชียงราย