แนวกำแพงดินเพียงแนวเดียวที่ปรากฏร่องรอยของเมืองโบราณ ที่ยังปรากฏในพื้นที่ดอยสามเส้า ในปัจจุบันชาวบ้านมีการปรับพื้นที่มีการขุดดิน ยังพบอิฐ กระเบื้องดินเผา และศิลาแลงอยู่ มีการขนขึ้นไปเก็บไว้ที่วัด