วัดพระแก้ว

ตั้งอยู่ถนนไตรรัตน์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ใกล้กับศาลากลางจังหวัด (หลังที่2)  เป็นวัดเก่าแก่สร้างในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐาน เดิมชื่อวัด “ยรุกขวนาราม”

บ่อน้ำที่สำคัญในชุมชนวัดพระแก้วคือบ่อน้ำซาววา ชาวบ้านเชื่อว่ามีความลึก 20 วา

อุ้ยแปง โนจา ศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานโดดเด่นทางวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน พิณเปี๊ยะ)

 ท่าเรือตั้งอยู่บริเวณน้ำกกสายหลักในอดีต มีเกาะอยู่ตรงกลางซึ่งชาวบ้านเรียกว่าเกาะมะตัน

ในชุมชนวัดพระแก้ว น้ำเงี้ยวป้าณี  เป็นร้านอาหารมีชื่อของย่าน เปิดกิจการ เมื่อราวปีพ.ศ. 2550 

คนในชุมชนและศรัทธาญาติโยม มีนำดอกไม้ธูปเทียนมาสักการบูชาในวันพระหรือวันธรรมสวนะ จึงทำให้มีดอกไม้เป็นจำนวนมาก