กลุ่มผู้สูงอายุกิจการทำดอกไม้และเครื่องสักการะวัดพระธาตุดอยจอมทอง

กลุ่มผู้สูงอายุกิจการทำดอกไม้และเครื่องสักการะวัดพระธาตุดอยจอมทอง ตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุดอยจอมทอง   เกิดขึ้นมาจาก ชุมชนเริ่มต้นจากการที่เป็นชุมชนค้าขายและรับจ้างเกี่ยวกับการทำดอกไม้ คนในชุมชนส่วนหนึ่งมีอาชีพขายดอกไม้ในตลาดศิริกรณ์ ตลาดขายดอกไม้ขนาดใหญ่ของจังหวัดเชียงราย ทั้งดอกไม้สดและดอกไม้แห้ง ดอกไม้เข้าช่อ พวงหรีด พวงมาลัยและดอกไม้ไหว้พระในลักษณะสวยดอก และคนในชุมชนบางส่วนทำเพิงไม้ไผ่และไม้อัดสำหรับขายดอกไม้บริเวณทางขึ้นพระธาตุดอยจอมทอง มีจำนวนหลายร้านในช่วงก่อนปี 2562 ต่อมาเจ้าอาวาสท่านเดิมมรณะภาพ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดระบบการขายของ โดยนางบังอร มะลิดิน ที่เป็นคนในชุมชนราชเดชดำรงที่อยู่บริเวณติดกับพระธาตุดอยจอมทอง และขณะนั้นมีตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงรายพื้นที่ชุมชนราชเดชดำรง ชุมชนวัดพระแก้วและชุมชนดอยทอง ได้เข้ามาจัดระเบียบร้านค้าใหม่ โดยทำเป็นร้านเดียวและให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำสวยดอกและของบูชาพระ รวมถึงขายกาแฟและเครื่องดื่มชนิดอื่นๆ รวมถึงเครื่องสักการะในรูปแบบต่างๆ เช่น เทียนบูชา บายศรี เป็นต้น