วัดพระธาตุดอยจอมทอง

ตั้งอยู่ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  เป็นหนึ่งในวัดพระธาตุ 9 จอมของจังหวัดเชียงราย

สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2530 เกิดขึ้นจากแนวคิด เพื่อระลึกถึงสะดือเมืองที่พญามังรายเคยกำหนดไว้ในพื้นที่ยอดดอยจอมทอง 

กลุ่มชาวจีนโพ้นทะเลที่เขามาอาศัยในเมืองเชียงราย มีความศรัทธาต่อเจ้าพ่อดอยจอมทองและมีบทบาทสำคัญในการบูรณปฏิสังขรณ์ เดิมศาลดังกล่าวประดิษฐานรูปปั้นสำริดซึ่งหล่อเป็นรูปนูนต่ำ 

เป็นมุขปาฐะเล่าสืบต่อมาในชุมชน ในพื้นที่นี้มีนิทานถึงถ้ำกลางเมืองเชียงรายว่า ใต้ศาลเจ้าพ่อจอมทอง มีถ้ำ 

หนองวังคำ ปัจจุบันเป็นค่ายฝึกทหารเก่าและสนามกอล์ฟ ความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ บริเวณโดยรอบวังคำ

ตั้งอยู่ ณ ม่อนจอมพล อยู่กึ่งกลางระหว่างม่อนจอมทองกับม่อนจอมแว่ (ศาลากลางหลังเก่า) บนเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ 

ตั้งอยู่เชิงดอยวัดพระธาตุดอยจอมทอง บริเวณถนนไกรสรสิทธิ์ ชุมชนดอยทอง  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

แนวกำแพงดินเพียงแนวเดียวที่ปรากฏร่องรอยของเมืองโบราณ ที่ยังปรากฏในพื้นที่ดอยสามเส้า

ชาวบ้านชุมชนดอยทองและราชเดชดำรงในอดีตจะใช้บ่อน้ำสวนส้มแห่งนี้ใช้อุปโภคและบริโภคทั้งหมดและใช้รดน้ำสวนส้ม

บ่อน้ำโบราณชุมดอยทอง   ตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามกับ ศาลาที่ว่าการชุมชนดอยทอง  ชุมชนดอยทอง  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 คณะลิเกประพันเจริญศิลป์ ถือเป็นคณะลิเกเพียงคณะเดียวในเขตตัวเมืองเชียงราย และมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก

ตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุดอยจอมทอง   เกิดขึ้นมาจาก ชุมชนเริ่มต้นจากการที่เป็นชุมชนค้าขายและรับจ้างเกี่ยวกับการทำดอกไม้ คนในชุมชนส่วนหนึ่งมีอาชีพขายดอกไม้